Algemene leveringsvoorwaarden

Home

Mowina – Algemene Verkoopvoorwaarden

Dit zijn de algemene verkoopvoorwaarden van  Mowina. (“Mowina en deze algemene verkoopvoorwaarden: de “Voorwaarden”). Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die je, via de webstore, bij  Mowina plaatst. Door een bestelling te plaatsen, ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden op de tussen jou en  Mowina gesloten overeenkomst.

In deze Voorwaarden worden de rechten en verplichtingen van partijen uiteengezet die van toepassing zijn op jouw bestelling van producten via de webstore van  Mowina. Het is daarom van belang dat je de tijd neemt om deze Voorwaarden zorgvuldig te lezen.  Mowina raadt je aan deze Voorwaarden op te slaan op jouw computer en/of uit te printen en te bewaren, zodat je deze later kunt raadplegen.

 1. Gegevens Mowina
  1. Mowina is een eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid en gevestigd in Nederland. De volledige contactgegevens van  Mowina vind je hieronder:Mowina
   Ariane 50
   3824 MB AMERSFOORT, Nederland
   E-mail: info@mowina.nl

Kamer van Koophandel nummer: 60035595
Btw-identificatienummer: NL192815854B01

 

 1. Jouw gegevens
  1. Om een goede en tijdige uitvoering van de overeenkomst door Mowina mogelijk te maken is het van belang dat je jouw gegevens, zoals je naam, je e-mailadres en het verzendadres, correct en volledig doorgeeft conform de instructies. Je bent verantwoordelijk voor de juistheid van de door jou opgegeven gegevens. De volledige contactgegevens van  Mowina vind je onder artikel 1 van deze Voorwaarden.
  2. Door jou verstrekte gegevens worden door Mowina alleen gebruikt op de wijze als aangegeven in het privacy statement, dat je kunt raadplegen op haar website.
 2. Het aanbod en de overeenkomst
  1. Wanneer je een artikel koopt via de webstore van Mowina ga je een overeenkomst aan met  Mowina. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat  Mowina een bevestiging naar het door jou opgegeven e-mailadres heeft verzonden.
  2. Een overeenkomst voortvloeiend uit een aanbieding die een kennelijke vergissing en/of fout bevat, zoals een ongewoon lage prijs, bindt Mowina niet. Neem contact op met  Mowina wanneer je twijfelt aan de geldigheid van een aanbieding.
 3. Prijs en betaling
  1. De in de webstore op het moment van bestellen weergegeven prijs is een totaalprijs inclusief alle belastingen echter exclusief, indien van toepassing, verzendkosten.
  2. Je kunt jouw bestelling betalen op de in de webstore van Mowina aangegeven wijzen. Het is in de webstore niet mogelijk  cadeaukaarten te gebruiken, wel kunt u desgewenst afrekenen met (onze) kortingsbonnen.
  3. Wanneer u gebruik maakt van ons “abonnement” betaalt u een maandelijkse fee en daarvoor sturen wij u periodiek uw bestelling toe. De minimale looptijd is 12 maanden. U gaat het abonnement aan tot wederopzegging. U kunt na de minimale looptijd opzeggen per mail. Stuur uw opzegging naar info@totalbeautyandmore.nl en wij zorgen dat het abonnement per direct wordt stopgezet.
 4. Afhandeling bestelling en levering
  1. Mowina spant zich in om jouw bestelling zo goed en snel mogelijk te verwerken en te leveren.
  2. Bestellingen worden geleverd op het door jou opgegeven verzendadres en middels de door jou gekozen bezorgingswijze.
  3. Wanneer je een bestelling laat bezorgen buiten de Europese Unie is het mogelijk dat het land in kwestie bijkomende heffingen, zoals importbelasting, in rekening brengt. Mowina heeft geen invloed of controle over dergelijke heffingen en kan je hier daarom niet over informeren. Je dient zelf te checken of de door jou bestelde artikelen kunnen worden geëxporteerd naar- en geïmporteerd in het betreffende land en wat de kosten daarvan zijn voordat je een dergelijke bestelling plaatst.
  4. Eigendom van door jou bestelde producten gaat op je over op het moment van ontvangst van volledige betaling aan Mowina.
  5. Mowina besteedt de grootste zorg aan het juist en compleet verzenden van producten. Mocht je onverhoopt incomplete of beschadigde producten ontvangen, neem dan contact op met  Mowina.
 5. Kwaliteit
  1. Mowina spant zich in om producten zo nauwkeurig en compleet mogelijk weer te geven op haar website. De aard van de aangeboden producten brengt echter met zich mee dat er sprake kan zijn van verschillen (zoals kleurverschillen) tussen de weergave van producten op de website en het product zoals bij jou bezorgd.
  2. Uiteraard voldoen de producten uit het assortiment van Mowina aan de kwaliteit die je daarvan mag verwachten. Je wordt er echter nadrukkelijk op gewezen dat deze producten vooral zijn ontworpen vanuit het oogpunt van esthetiek en niet met het oog op optimale levensduur, praktisch nut of gebruiksgemak.
 6. Herroepingsrecht
  1. Je hebt het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen 30 dagen nadat je alle producten uit je bestelling hebt ontvangen. Dit betreft de zogenoemde bedenktermijn. Je kunt gebruik maken van jouw recht om de overeenkomst te ontbinden door het retourformulieringevuld aan ons te retourneren, maar dit is niet verplicht. Je kunt ons ook op iedere andere wijze door een ondubbelzinnige verklaring laten weten dat je de overeenkomst wenst te ontbinden (zoals per e-mail of per post). Meer informatie over de wijze van retourneren is te vinden op onze website.
  2. Wanneer je ervoor kiest om de overeenkomst ten aanzien van een product te ontbinden, dan heb je de plicht om dit product zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen nadat je alle producten uit je bestelling hebt ontvangen, te retourneren naar het adres van Mowina zoals vermeld in artikel 1.1. De directe kosten van retourverzending van het product aan  Mowina komen voor jouw eigen rekening.
  3. Ingeval van ontbinding zoals bedoeld in artikel 7.1 restitueert Mowina het voor het betreffende product betaalde bedrag (inclusief eventueel betaalde verzendkosten) onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na ontvangst van het bericht dat je de overeenkomst wilt ontbinden, maar niet eerder dan nadat  Mowina het betreffende product retour heeft ontvangen of je kunt aantonen dat het product daadwerkelijk retour is gezonden. Wanneer je bij het plaatsen van je bestelling voor een andere verzendmethode dan de goedkoopste door  Mowina gehanteerde standaardlevering hebt gekozen, dan zal  Mowina de eventuele meerkosten daarvan bij ontbinding niet aan je terugbetalen.
  4. Het recht van ontbinding zoals opgenomen in artikel 7.1 is bedoeld om vast te stellen of het product past en of je het product daadwerkelijk wilt hebben. Het is je toegestaan om een product te gebruiken voor zover noodzakelijk om te verifiëren of je het product wilt hebben, net zoals je in een winkelruimte zou doen. Verdergaand gebruik van het product – zoals het dragen van het product in de openbare ruimte of ander daadwerkelijk gebruik – is van invloed op jouw ontbindingsrecht als nader bepaald in artikel 7.5.
  5. Wanneer een product door jouw toedoen is beschadigd, is gedragen, de labels zijn verwijderd, een product incompleet is of een product andere gebruikssporen bevat waaruit blijkt dat je het product verdergaand hebt gebruikt dan als toegestaan onder artikel 7.4, dan ben je jegens Mowina aansprakelijk voor de door jou veroorzaakte waardevermindering van het product.  Mowina zal deze waardevermindering aftrekken van het aan jou te restitueren bedrag.
  6. Het recht van ontbinding zoals bedoeld in artikel 7.1 geldt niet voor producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.
 7. Wijzigingen in deze Voorwaarden
  1. Indien Mowina besluit deze Voorwaarden te wijzigen, zal zij de gewijzigde Voorwaarden op haar website plaatsen. Je wordt geadviseerd om regelmatig te controleren of de Voorwaarden zijn gewijzigd. Eventuele wijzigingen zijn niet van toepassing op orders die je voor de datum van wijziging hebt geplaatst. Deze Voorwaarden zijn laatstelijk gewijzigd op februari 10, 2017.
 8. Geschillen
  1. Mowina streeft er naar een zo hoog mogelijke kwaliteit te leveren ten aanzien van haar producten en diensten. Mocht je onverhoopt toch klachten hebben, dan kun je deze telefonisch, per post, e-mail of op een andere manier richten aan:Mowina.
   Kamp 68
   3825 WE Amersfoort E-mail:info@mowina.nl
  2. Indien je de klachtenprocedure hebt doorlopen, maar je wilt je klacht daarna nog aan een andere instantie voorleggen, dan kan dit bij de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 9. Toepasselijk recht
  1. Op deze Voorwaarden en de tussen jou en Mowina gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Deze rechtskeuze laat onverlet eventuele verdergaande bescherming die je geniet op basis van de dwingende bepalingen van het recht dat van toepassing zou zijn zonder deze bepaling.