retourneren

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping (PDF), maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping:

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddels als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Retourprocedure

Niet geheel tevreden met uw aankoop of heeft u zich vergist? Geen probleem. Bij Mowina.nl heeft u na ontvangst een bedenktermijn van 14 dagen. U kunt de producten binnen die termijn direct terugsturen (of ruilen) of tijdens deze 14 dagen aan ons laten weten dat u van de koop afziet. Na die melding heeft u nog 14 dagen om terug te sturen. Voor een snelle afhandeling verzoeken wij u een retourformulier in te vullen en mee te sturen. U kunt de producten ook zelf terug sturen, maar dan zijn de kosten voor u.

U kunt het product wel retourneren als:

– u een product binnen 14 dagen na ontvangst terugstuurt;
– u een retour vooraf op tijd aanmeldt en vervolgens binnen 14 dagen na die melding de producten retourneert;
– het product compleet is;
– de producten in originele staat verkeren. Dat betekent dus dat ook de verpakking in tact moet zijn;
– er een allergische reactie optreedt (met uitzondering van parfum). Wanneer u een bestelling retour stuurt vanwege een allergische reactie, dienen wij een ingevuld en ondertekend allergieformulier met het retour gestuurde product te ontvangen.

De volgende producten kunt u niet retourneren:

– Voor hygiëne producten, zoals parfum, geldt dat deze alleen geretourneerd kunnen worden als de verzegeling nog intact is.
– Verder geldt dat indien andere producten beschadigd of gebruikt geretourneerd worden wij de kosten voor de waardevermindering in rekening kunnen brengen. Voor verbruiksartikelen (zoals zonnebrand) geldt dat het voor de beoordeling van het product niet nodig is om het uit te pakken. Doet u dit toch, dan is het niet meer verkoopbaar en is de waardevermindering 100%.

Als u een product geretourneerd heeft dat niet aan onze retourvoorwaarden voldoet, dan kunt u ervoor kiezen om de producten weer aan u terug te laten sturen. De extra verzendkosten worden dan bij de klant in rekening gebracht. Wij brengen u hier uiteraard van op de hoogte.

Mowina.nl zal het (overige) aankoopbedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding of ontvangst van de retour, terugstorten op uw rekening.

Indien een bestelling compleet retour is gestuurd, worden zowel de verzendkosten als de transactiekosten teruggestort. Bij een gedeeltelijke retourzending van een bestelling vergoeden wij zowel de verzendkosten als de transactiekosten niet.

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *